از زوروان تا سلمان مجموعه دوجلدی از نثر به نظم

سرودهای زروان نامه

 

سروده های ماهبد نامه

 

 

 

 

 

Welcome to Home page of Gæbrias Khalaj

 

 زروان نامه داستان پیدایش هستی بر پایه باورهای زروانیستی و ایرانیست. این نثر به وقوع کلی تاریخ پیدایش هستی, افسانه ها و تاریخ ایرانزمین تا زادروز  ماهبد بدخشان یا روزبه که به سلمان فارسی  معروف است و  به پیدایش اسلام انجامید میپردازد. سلمان نامه که ادامه زروان نامه میباشد از پیدایش اسلام تا تاریخ کنون و آینده خواهد پرداخت.

نویسنده با استفاده از نظریات زروانیستی، و ماورائ طبیعی ،آمیختن افسانه و شنیده ها, رخدادهای تاریخی, نظریه های فلسفی و متافیزیک، برداشتها و تخیلات ذهنی خود در حال آفرینش سروده های کتاب سلمان نامه و زروان نامه  میباشد.این کتاب از نثر به نظم در حال سرایش میباشد

           
    وروردی مشترک دو دیوان نثر "" ماهبد نامه"" و "" زروان نامه"" به قلم حسن خلج   نظم Epic poem :36
           
    ورودی زروان بندهش   نظم Epic poem :35
           
    ورودی ماهبد نامه   نظم Epic poem :34
           
Underveis ''Den lille kremlen'' En dobbel meining, kritisk og ironisk film og roman bok av Gæbrias Khalaj med gruppe arbeid med Elisabeth Opsal   film script فیلمنامه :33
   

....................................................................................................

     
   

زروان نامه : گفتاریکم : پیدایش

     
Stavanger 06.Des.2016 PDF     WORD     VOICE

ماهبد نامه : گفتاریکم : ملاقات پیر خرد

  نظم Epic poem :32
    ....................................................................................................      
           
Underveis ''En Gjenfød'' er en selv biografi bok om Gæbrias Khalaj under gruppe arbeid med Elisabeth Opsal   Biography :31
           
           
Stavanger 20.aug.2016 PDF     WORD     VOICE

غزل ساقی دل ـ 20 آگوست 2016

  غزل Ghazal :30
   

....................................................................................................

     
           

2014/0000 Norway

 

 

     ''Terskel'' er en dokumentar film manus som gjelder om noen diagnoser som angst prodoserer. En dokomentar manusfilm av Gæbrias Khalaj under gruppe arbeid med Elisabeth Opsal   film script فیلمنامه :2 
    ....................................................................................................      
           
Stavanger18.feb.2016    PDF     WORD     VOICE

ترانه تصنیف: رخ نگار ـ 18 فوریه 2016

  :ترانه Song ::28
   

....................................................................................................

     
           
Underveis ''Rbekka'' Er en roman og film manus. Felles projekt av Elisabeth Tellefsen og Gæbrias Khalaj   film script :2
    ....................................................................................................      
           
Stavanger 02.feb. 2016    PDF     WORD     VOICE

:سروده: ارژنگ دل: پدیده بیست و چهارم ـ فوریه 2016

 

Poem سروده

:2
    

....................................................................................................

     
Underveis ''siste kyss'' en kort film manus om siste og første kyss. Felles projekt av Gæbrias Khalaj og Elisabeth Tellefsen   film script

 

:25 
    ....................................................................................................      
           
Stavanger 30.Jan. 2016    PDF     WORD     VOICE

:شعر نو: شطرنج عشق: پدیده بیست و سوم. زمستان 2016

  Poem سروده :24
   

....................................................................................................

     
           
  ''Sanfunn og teknologi'' en kort film manus om fordelene og ulemper om sanfunns utvikling . En projekt av Gæbrias Khalaj, Elisabeth Tellefsen og Reza Ahmadzadeh ....................................................................................................   film script :2
           
           
Stavanger 26.Des. 2015    PDF     WORD     VOICE

سروده لشگر دی ـ پدیده بیست دوم ـ زمستان عاطفه 1394 نروژ

 

Poem سروده:

:22
   

....................................................................................................

     
           
  '' Love and hate'' er en flerkurtulr film manus. Ideen kom fra Hamid Safaran og Yahda Farhang og utviklinger og skriv er en felles arbeiden av manussen er av Gæbrias Khalaj og Elisabeth Opsal   film script فیلمنامه

 

:21
    ....................................................................................................      
           
Stavanger07.oct.2015    PDF     WORD     VOICE

 شعر نو و ترانه . سروده: گمگشته در خود. پدیده شماره بیست یکم

 

Poem سروده

:20
   

....................................................................................................

     
           
11.sep.2015 Norway    PDF     WORD     VOICE

 شعر نو و ترانه . سروده: خاکستر عشق. پدیده شماره بیستم

 

Poem سروده

:19
......................................  

....................................................................................................

     
         

 

19.01.2015 Norway

   PDF     WORD     VOICE  شعر نو و ترانه . سروده قایق عشق. پدیده شماره نوزدهم   Poem سروده

:17

......................................   ....................................................................................................  

 

 
           

11/01/2015 Norway

   PDF     WORD     VOICE پدیده شماه هجدهم  . سروده شرط شیدایی   Poem سروده :16
......................................  

....................................................................................................

 

 

 
           

12.12.2014 Norway

  PDF     WORD     VOICE سروده پریچهر . پدیده شماره هفدهم   Poem سروده :15
......................................   ....................................................................................................  

 

 
           
2014 Norway   PDF     WORD     VOICE . پدیده شماره پانزدهم   Article مقاله :14
......................................  

....................................................................................................

 

 

 
           
10.12.2013 Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه محلی خراسانی تمنای نگاه: پدیده  شماره چهاردهم   ترانه Song :13
......................................   ....................................................................................................  

 

 
           
10.12.2013 Norway   PDF     WORD     VOICE آواز محلی خراسانی سروناز: پدیده شماره سینزدهم:   ترانه Song :12
......................................  

....................................................................................................

 

 

 
           
 23.05.2011 Norway   PDF     WORD     VOICE سروده بت خوش خرام -پدیده شماره یازدهم    

:Poem سروده

:11
......................................   ....................................................................................................  

 

 
           
 آبانماه 2010Norway   PDF     WORD     VOICE گم گشته  : پدیده شماره نهم     Poem سروده :09
......................................  

....................................................................................................

 

 

 
           
بهمن ماه2010 Norway   PDF     WORD     VOICE

شعر شهر خیال: پدیده شماره هشتم    

 

Poem سروده

:08
......................................   ....................................................................................................  

 

 
           
20.12.2008 Norway   PDF     WORD     VOICE

ترانه ي رسم شيدايي:  بر وزن شور ـ دشتي: پدیده هفتم:  نروژ

 

ترانه Song

:07
   

....................................................................................................

     
           
27.10.2008Norway   PDF     WORD     VOICE

 هنر هستی. پدیده ششم

 

Poem سروده

:06
......................................   ....................................................................................................      
           
02.10.2008 Norway   PDF     WORD     VOICE

ترانه "1000دختر دلمستون": پدیده شماره پنجم

 

ترانه Song

:05
......................................   ....................................................................................................      
           
19.sep.2018 Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه  سيه چشم.پدیده چهارم   ترانه Song :04
......................................  

....................................................................................................

     
           
 زمستان 2006Nor way   PDF     WORD     VOICE ترانه شب چله: پدیده سوم   :ترانه Song :03
......................................   ....................................................................................................      
           
 زمستان 2005Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه بهار زیبا: پدیده شماره دوم   ترانه Song :02
......................................  

....................................................................................................

     
           

2005

 

ترانه :  مهر ماني

  ترانه Song 00
    ....................................................................................................      
           
]1993 Iraq   PDF     WORD     VOICE           ترانه آتشسراي آذري.پدیده یکم. پاییز 1993 زندان رمادیه عراق   ترانه Song :01
......................................  

....................................................................................................

 

 

 
           
    بخش تصویر برداریهای شخصی   ترانه Song :00
......................................   ....................................................................................................  

 

 

 

باد می آمد و من دلهره در دل  همچون بابادک آن کودک افغان   که رها گشت به توفان  روی بادی که برش ابر سیاهی   به بَرِ کوی تو پرواز نمودم 

آن گل که پی نسیم و بادی لرزید

ما هر دو جهان به سطح شطر کیشِ رُخ یار چو ماتند وانان سوارنج قمار .... بازنده, رُخبسیار...تا هست رُخ زیبا و ج وب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در ل وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج سرباز پیاده ایم در لشگر یار ... یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوا. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار قماربازندهِ دل,خراب عبا کیشِ رشقیم و خُمار...ُخنان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سبازندیم در لشگر یارطح با کیشِ رُخ ی سوارشطرنج قمار ..ار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان.هِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ا. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوا

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهربا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زروان نامه داستان پیدایش هستی بر پایه باورهای زروانیستی و ایرانیست. این نثر به وقوع کلی تاریخ پیدایش هستی, افسانه ها و تاریخ ایرانزمین تا زادروز  ماهبد بدخشان یا روزبه که به سلمان فارسی  معروف است و  به پیدایش اسلام انجامید میپردازد. سلمان نامه که ادامه زروان نامه میباشد از پیدایش اسلام تا تاریخ کنون و آینده خواهد پرداخت.

نویسنده با استفاده از نظریات زروانیستی، و ماورائ طبیعی ،آمیختن افسانه و شنیده ها, رخدادهای تاریخی, نظریه های فلسفی و متافیزیک، برداشتها و تخیلات ذهنی خود در حال آفرینش سروده های کتاب سلمان نامه و زروان نامه  میباشد.این کتاب از نثر به نظم در حال سرایش میباشد

ز خواب و خموشی سردار جم 
فلک نطفه بست خون و جنگ و رَجَم
تن از سر جدا گشت جوانان جَم
شکست قلعه دژ , نطفه گم شد به دم

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

خان اول شد چنین با سوز و آه؟

رنگ و بوی رستم و مردان یَل

در جَلولا لشگر ایران شکست

میدهد گردونِ چرخ پاسخ تو را

گفتمش ای شیخ جلولا از چرا

خورد و، بر گِل کشتی ویران نشست

خان اول شد چنین با سوز و آه؟

ن نشست

خورد و، بر گِل کشتی ویران نشست

خورد و، بر گِل کشتی ویران نشست

کشتگان میهن افتادند چو تَل

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد     

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ا هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

تو کوه

دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

شهیر شهر خیالم, خیال شهرشهیرمم کرد خیالم, خیال تو خا تکرد

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد     

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

کتاب دو بخشی از زروان تا ماهبُد از نثر به نظم از سالهای 2007 آغاز به پژوهش و به نظم آوری شد. و در سالهای 2009 تا2014 نگارش آن بازایستاد و از  سال 2014 به نظم آوری آن از سر گرفته شد. کتاب نظم از زروا

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

ن تا سلمان بازگویی و آفرینش تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد. من بعنوان نویسنده و آفریننده این اثر با انگیزه بازسازی و دوباره گویی و نگهداری از آثار فرهنگ و تاریخ ایران کوشش بر نبش قبر مکانها و زمانها و واژهای ایرانی نمودم تا دشمنان این مرز و بوم بدانند

کتاب دو بخشی از زروان تا ماهبُد از نثر به نظم از سالهای 2007 آغاز به پژوهش و به نظم آوری شد. و در سالهای 2009 تا2014 نگارش آن بازایستاد و از  سال 2014 به نظم آوری آن از سر گرفته شد. کتاب نظم از زروا

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادام

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

ه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

ن تا سلمان بازگویی و آفرینش تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد. من بعنوان نویسنده و آفریننده این اثر با انگیزه بازسازی و دوباره گویی و نگهداری از آثار فرهنگ و تاریخ ایران کوشش بر نبش قبر مکانها و زمانها و واژهای ایرانی نمودم تا دشمنان این مرز و بوم بدانند که نهال ایرانی و ایرانیت هرگز نتوان خشکاند وسوزاند که از هر ذره از خاکستر آن جنگلی از عاشقان این خاک اهورایی خواهد رویید

 که نهال ایرانی و ایرانیت هرگز نتوان خشکاند وسوزاند که از هر ذره از خاکستر آن جنگلی از عاشقان این خاک اهورایی خواهد رویید

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

 زروان نامه داستان پیدایش هستی بر پایه باورهای زروانیستی و ایرانیست. این نثر به وقوع کلی تاریخ پیدایش هستی, افسانه ها و تاریخ ایرانزمین تا زادروز  ماهبد بدخشان یا روزبه که به سلمان فارسی  معروف است و  به پیدایش اسلام انجامید میپردازد. سلمان نامه که ادامه زروان نامه میباشد از پیدایش اسلام تا تاریخ کنون و آینده خواهد پرداخت.

نویسنده با استفاده از نظریات زروانیستی، و ماورائ طبیعی ،آمیختن افسانه و شنیده ها, رخدادهای تاریخی, نظریه های فلسفی و متافیزیک، برداشتها و تخیلات ذهنی خود در حال آفرینش سروده های کتاب سلمان نامه و زروان نامه  میباشد.این کتاب از نثر به نظم در حال سرایش میباشد

 زروان نامه داستان پیدایش هستی بر پایه باورهای زروانیستی و ایرانیست. این نثر به وقوع کلی تاریخ پیدایش هستی, افسانه ها و تاریخ ایرانزمین تا زادروز  ماهبد بدخشان یا روزبه که به سلمان فارسی  معروف است و  به پیدایش اسلام انجامید میپردازد. سلمان نامه که ادامه زروان نامه میباشد از پیدایش اسلام تا تاریخ کنون و آینده خواهد پرداخت.

نویسنده با استفاده از نظریات زروانیستی، و ماورائ طبیعی ،آمیختن افسانه و شنیده ها, رخدادهای تاریخی, نظریه های فلسفی و متافیزیک، برداشتها و تخیلات ذهنی خود در حال آفرینش سروده های کتاب سلمان نامه و زروان نامه  میباشد.این کتاب از نثر به نظم در حال سرایش میباشد

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

 زروان نامه داستان پیدایش هستی بر پایه باورهای زروانیستی و ایرانیست. این نثر به وقوع کلی تاریخ پیدایش هستی, افسانه ها و تاریخ ایرانزمین تا زادروز  ماهبد بدخشان یا روزبه که به سلمان فارسی  معروف است و  به پیدایش اسلام انجامید میپردازد. سلمان نامه که ادامه زروان نامه میباشد از پیدایش اسلام تا تاریخ کنون و آینده خواهد پرداخت.

نویسنده با استفاده از نظریات زروانیستی، و ماورائ طبیعی ،آمیختن افسانه و شنیده ها, رخدادهای تاریخی, نظریه های فلسفی و متافیزیک، برداشتها و تخیلات ذهنی خود در حال آفرینش سروده های کتاب سلمان نامه و زروان نامه  میباشد.این کتاب از نثر به نظم در حال سرایش میباشد

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

|در میان ریگزار کهکشان **** نی بیابی از زمین ما نشا

                       صفحه حسن خلج  Gæbrias Khalaj  CopyRight©Flexiservice.no 2014  خانه  Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42 E-mail:  Gabrias.khalaj@gmail.com      

website counter