دیوان سروده های زروان نامه

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       صفحه حسن خلج  Gæbrias Khalaj      CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail   خانه  Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42

 

         
Stavanger 06.Des.2016  

سلمان نامه : گفتاریکم : ملاقات پیر تاریخ راه

  :27
         
Stavanger 20.aug.2016    PDF     WORD     VOICE

غزل ساقی دل ـ 20 آگوست 2016

:غزل

:26
         
         
Stavanger18.feb.2016    PDF     WORD     VOICE

ترانه تصنیف: رخ نگار ـ 18 فوریه 2016

:ترانه

:25
         
         
Stavanger 02.feb. 2016    PDF     WORD     VOICE

ارژنگ دل: پدیده بیست و چهارم ـ فوریه 2016

:سروده

:24
         
         
Stavanger 30.Jan. 2016    PDF     WORD     VOICE

شطرنج عشق: پدیده بیست و سوم. زمستان 2016

:شعر نو :23
         
         
Stavanger 26.Des. 2015    PDF     WORD     VOICE

سروده لشگر دی ـ پدیده بیست دوم ـ زمستان عاطفه 1394 نروژ

:سروده

:22
         
         
Stavanger07.oct.2015    PDF     WORD     VOICE

 شعر نو و ترانه . سروده: گمگشته در خود. پدیده شماره بیست یکم

:شعر نو :21
         
         
11.sep.2015 Norway    PDF     WORD     VOICE

 شعر نو و ترانه . سروده: خاکستر عشق. پدیده شماره بیستم

:شعر نو

:20
......................................        
       

 

19.01.2015 Norway

   PDF     WORD     VOICE  شعر نو و ترانه . سروده قایق عشق. پدیده شماره نوزدهم

:شعر نو

:19

......................................    

 

 
         

11/01/2015 Norway

   PDF     WORD     VOICE پدیده شماه هجدهم  . سروده شرط شیدایی

:سروده

:18
......................................    

 

 
         

12.12.2014 Norway

  PDF     WORD     VOICE سروده پریچهر . پدیده شماره هفدهم

:سروده

:17
......................................    

 

 
         

2014/0000 Norway

  PDF     WORD     VOICE FILMMANUS: HÅP OG LIV   فیلمنامه امید و زندگی

:فیلمنامه

:16
......................................    

 

 
         
2014 Norway   PDF     WORD     VOICE مقاله سیاسی:  ای سوته دلان گرد هم آیید : بخش دوم : کنکاش و روانکاوی مهدویت در رهبریت ایران کنونی وسازمان مجاهدین خلق ایران. پدیده شماره پانزدهم

:مقاله

:15
......................................    

 

 
         
10.12.2013 Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه محلی خراسانی تمنای نگاه: پدیده  شماره چهاردهم

:ترانه

:14
......................................    

 

 
         
10.12.2013 Norway   PDF     WORD     VOICE آواز محلی خراسانی سروناز: پدیده شماره سینزدهم: :ترانه :13
......................................    

 

 
         
 2016/0000Norway   PDF     WORD     VOICE EN GJENFØD er en bok som er underveis om ''Kulturforandringer Og Nye Tanker  ''.  کتاب "زندگی دوباره ". نوشتاریست بر دگر اندیشی و دگرگونی فرهنگی ایران. پدیده شماره دوازدهم :کتاب :12
......................................    

 

 
         
 23.05.2011 Norway   PDF     WORD     VOICE سروده بت خوش خرام -پدیده شماره یازدهم  

:سروده

:11
......................................    

 

 
         
 2011/0000 Norway   PDF     WORD     VOICE زروان نامه   اثری از حسن خلج: پدیده دهم:  نروژـ استاوانگرـ مادلا :کتاب :10
......................................    

 

 
         
 آبانماه 2010Norway   PDF     WORD     VOICE گم گشته  : پدیده شماره نهم   :سروده :09
......................................    

 

 
         
بهمن ماه2010 Norway   PDF     WORD     VOICE

شعر شهر خیال: پدیده شماره هشتم    

:سروده :08
......................................    

 

 
         
20.12.2008 Norway   PDF     WORD     VOICE

ترانه ي رسم شيدايي:  بر وزن شور ـ دشتي: پدیده هفتم:  نروژ

:ترانه :07
         
         
27.10.2008Norway   PDF     WORD     VOICE

 هنر هستی. پدیده ششم

:سروده :06
......................................        
         
02.10.2008 Norway   PDF     WORD     VOICE

ترانه "1000دختر دلمستون": پدیده شماره پنجم

:ترانه :05
......................................        
         
19.sep.2018 Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه  سيه چشم.پدیده چهارم :ترانه :04
......................................        
         
 زمستان 2006Nor way   PDF     WORD     VOICE ترانه شب چله: پدیده سوم :ترانه :03
......................................        
         
 زمستان 2005Norway   PDF     WORD     VOICE ترانه بهار زیبا: پدیده شماره دوم :ترانه :02
......................................        
         
]1993 Iraq   PDF     WORD     VOICE           ترانه آتشسراي آذري.پدیده یکم. پاییز 1993 زندان رمادیه عراق :ترانه :01
......................................    

 

 
         
    بخش تصویر برداریهای شخصی :ترانه :00
......................................